Free
( 2 revize )

ANALPHA-TECH: Teknik Enfòmatik pou Chèf Antrepriz, Anseyan ak Granmoun

Èske w se yon Patwon, yon Anplwaye, yon anseyan e w prèske pa konn anyen nan nouvo teknoloji yo? Èske sa deja rive telefòn ou pèdi ak tout bagay enpòtan w te gen sou li? Se peye w ap peye moun pou yo fè yon […]

  • 258